Comparative analysis of types of combined anesthesia for laparoscopic cholecystectomy

  • O P. Melnyk Kyiv City Clinical Hospital N 4
Keywords: laparoscopic cholecystectomy, carboxypeitoneum, general anesthesia, inhalational anesthesia, spinal anesthesia.

Abstract

Objective – to evaluate through comparative analysis the effectiveness of different types of combined anesthesia during laparoscopic cholecystectomy performed under carboxyperitoneum conditions.

Materials and methods. 119 patients were examined (19 (16 %) men and 100 (84 %) women) aging from 20 to 82. Each patient underwent operative treatment either of acute (39 (32.8 %)) or chronic (80 (67.2 %)) cholecystitis by means of laparoscopic cholecystectomy with carboxyperitoneum. All of the patients were given combined anesthesia accompanied by tracheal intubation and mechanical ventilation, but the base anesthesia was different in each of the studied groups. Depending on the type of given anesthesia, the patients were separated into 3 groups: the first comparative group (n = 44) received combined intravenous general anesthesia, the second comparative group (n = 44) – combined inhalational anesthesia (sevorane), the third main group (n = 31) – combined spinal anesthesia (CSA) using a 0.5 % solution of bupivacaine (marcaine) 1.5-2.0 ml (7.5-10.0 mg) and drugs for intravenous anesthesia. The patients’ age, sex, operation volume and duration of intravenous anesthesia were statistically insignificant (p > 0.05) for the study. Hemodynamic parameters were compared, intraoperative analgesia and demand for opioid analgesic agents in the postoperative period, the dynamics of postoperative pain syndrome, as well as the necessity of using additional antihypertensive drugs. Among other points of major interest were postoperative glucose levels, parameters of recovery from anesthesia and postoperative length of hospital stay.

Results. Average systolic blood pressure levels in groups with insufflation of carbon dioxide into the abdominal cavity: the first group – (137.5 ± 18.9) mm Hg, the second group – (136.6 ± 17.7) mm Hg, the third group – (115.0 ± 13.7) mm Hg. The indicated systolic blood pressure levels in patients of the third group were significantly different from the indicated levels recorded in patients of the first and the second groups (p < 0.001). Averages systolic blood pressure levels during carboxyperitoneum: the first group – (101.7 ± 14.1) mm Hg, the second group – (100.0 ± 12.2) mm Hg, the third group – (86.7 ± 10.4) mm Hg (p < 0.001). However, episodes of tachycardia were also registered (Heart Rate > 90 bpm) in some patients: the first group – in 13 patients (29.5 %), the second group – in 14 patients (31.8 %), the third group – in 3 patients (9.7 %). On average, an hour of anesthesia required: in the first group – 731 p,g of fentanyl, in the second group – 670 p,g, in the third group – 346 p,g (p < 0.01). The low trauma level of laparoscopic cholecystectomy influenced the need for postoperative usage of fentanyl differently in patients from different groups: 7 patients (15.9 %) from the first group did not experience significant need for opioid analgesics, while 15 patients (34.1 %) were content after just one dose of fentanyl in the first postoperative day. In the second group the number of such patients amounted to 9 (20.5 %) and 17 (38.6 %) respectively. The third group had the greatest number (18 patients, 58.1 %) of patients which were given non-opioid analgesics, and just 9 patients required a single dose of fentanyl (29.0 %). The intensity level of the postoperative pain syndrome on the visual analogue scale in patients of the first and the second groups was significantly higher than in patients of the third group during all the postoperative care period. Nearly maximal results on the visual analogue scale were observed already after 2-3 hours in patients of the first and the second groups, while patients of the third group reached their pain maximum after 5-6 hours. Duration of maximal pain levels amounted to 10-12 hours in the first and the second groups and 6-8 hours in patients of the third group. The need for additional antihypertensive drugs during anesthesia and in the postoperative period was observed in 9 patients in the first group (20.5 %) and 8 patients (18.2 %) in the second group. Only one patient (3.2 %; p < 0.001) in the third group required a single intravenous dose of ebrantil (25 mg). Differences in glucose levels during the postoperative period were statistically insignificant in all groups (p > 0.05).

Conclusions. The study revealed clinically and statistically significant advantages of combined spinal anesthesia: the rapid recovery of central nervous system functions, earlier transfer of patients to a spontaneous ventilation mode and a shorter period of postoperative hospital stay (the first group – (7.77 ± 2.11) day, the second group – (7.77 ± 2.34) day, the third group – (4.55 ± 2.17) days (p < 0.001)).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Byshovets SM, Orel VM, Hayevskyy KV. Stan hemo- dynamiky ta hlikemiyi pry totalniy intravenozniy anes- teziyi v abdominalniy khirurhiyi (Ukr). Bil, znebolyu- vannya i intensyvna terapiya (Ukr). 2013;2:58-63.

Belebezev HY, Melnik NYu, Kvasnytskyy NV i dr. Vliyanye karboksyperytoneuma na techenye anes- tezyy pry laparoskopicheskikh operatsiyakh u detey, puti preduprezhdeniya oslozhneniy (Rus). Khirurhiya dytyachoho viku (Ukr). 2010;3:41-4.

Volikov YA. Sravnitelnaya otsenka razlichnykh vari- antov uprezhdayushchey analhezii pri operatsiyakh u herontolohicheskikh bolnykh (Rus). Bil, znebolyuvan- nya i intensyvna terapiya (Ukr). 2008;1:48-53.

Rats YH, Harmish OS, Pyakshina EV, Fomchen- ko KA. Vybor metoda anestezii pri provedenii lapa- roskopicheskikh operatsiy v urolohii (Rus). Urolohiya (Rus). 2015;3:342-3.

Heorhiyants MA, Bohuslavska NM. Stan hemodynam- ichnykh pokaznykiv ta otsinka rivnya bolyu u patsiyentiv molodoho viku pry operatsiyakh metalo osteosyntezu v umovakh riznykh vydiv anesteziy (Ukr). Bil, znebolyu- vannya i intensyvna terapiya (Ukr). 2014;4:29-34.

Homon ML. Rozshyrena premedykatsiya - vazhlyvyy komponent antynotsytseptyvnoho zakhystu pry opera- tyvnykh vtruchannyakh na mattsi (Ukr). Bil, zneboly- uvannya i intensyvna terapiya (Ukr). 2014;4:67-70.

Dzhumaheldyev AY, Soltanov BS, Serhienko SY. Stress- ovaya reaktsiya u patsientov vo vremya laparoskop- icheskoy kholetsistektomiy v zavisimosti ot vida pro- vodimoy anestezii (Rus). Efferentnaya terapiya (Rus). 2009;1-2:41-2.

Hlumcher FS, Melnik OP, Kuchin YuL ta in. Zasto- suvannya spinalnoyi anesteziyi pry urhentnykh lapa- roskopichnykh vtruchannyakh na orhanakh nyzhnoho poverkhu cherevnoyi porozhnyny (Ukr). Bil, zneboly- uvannya i intensyvna terapiya (Ukr). 2011;2: 28-31.

Hrintsov OH, Sovpel OV, Shapovalova YuO ta in. Znyzhennya operatsiyno-anesteziolohichnoho ryzyku v laparoskopichniy khirurhiyi (Ukr). Halyts. likar. visn. (Ukr). 2012;3:34-5.

Petrov SV, Nazarenko TA, Podrez LA, Pyrehov AV. Kontsentratsiya 8-izoprostahlandina F2a v zavisimosti ot vida anestezii pri laparoskopicheskikh operatsiyakh v hinekolohii (Rus). Anesteziolohiya i reanimatolohi- ya (Rus). 2010;6:22-5.

Novye horizonty anesteziolohii, intensivnoi terapii kri- tycheskikh sostoyaniy i lecheniya boli: Nauchnyy ob- zor (Rus). Meditsina neotlozhnykh sostoyaniy (Rus). 2013;8:68-76.

Ovechkin AM, Sviridov SV. Posleoperatsionnaya bol i obezbolivanie: sovremennoe sostoyanie proble- my (Rus). Meditsina neotlozhnykh sostoyaniy (Rus). 2011;6:20-31.

Patent 79748 Ukrayina. Sposib kombinovanoyi anes- teziyi pry laparoskopichnykh abdominalnykh opera- tyvnykh vtruchannyakh / Hlumcher FS, Melnyk OP, Moyseyenko AI, Kuchyn YuL, Solyaryk SO; Zayavl. 30.11.2012; Opubl. 25.04.2013; Byul. #8.

Smirnova LM. Orhanoprotektivnost rehionarnoy anes- tezii i antinotsitseptivnoho vnutrivennoho narkoza (Rus). Bil, znebolyuvannya i intensyvna terapiya (Ukr). 2012;1:53-8.

Solyaryk SO, Hlumcher FS, Kuchyn YuL. Vplyv kon- trolovanoyi patsiyentom analheziyi na zapalnu reakt- siyu v pislyaoperatsiynyy period (Ukr). Bil, znebolyuvannya i intensyvna terapiya (Ukr). 2012;2:76-9.

Ovechkin AM, Hnezdilov AV, Syrovehin AV i dr. Spinalnaya anesteziya s tochki zreniya adekvatnosti zashchity orhanizma ot operatsionnoy travmy (Rus). Anesteziolohiya i reanimatolohiya (Rus). 2000;3:4-8.

Babenko AY, Shen YuN, Zub VA i dr. Spinnomozhovaya anesteziya pry anesteziolohicheskom obespecheniy lapa- roskopicheskikh operatsiy v hinekolohii (Rus). Bil, zne- bolyuvannya i intensyvna terapiya (Ukr). 2012;1:14-15.

Gutt CN, Oniu T, Mehrabi A et al. Circulatory and respiratory complications of carbon dioxide insufflation. Dig Surg. 2004;21:95-105. doi: 10.1159/000077038

Sodha S, Nazarian S, Adshead JM et al. Effect of pneumoperitoneum on renal function and physiology in patients undergoing robotic renal surgery. Current Urology. 2016;9:1-4.

Tiwari S, Chauhan A, Chaterjee P, Alam MT. Laparoscopic cholecystectomy under spinal anaesthesia: A prospective, randomized study. J Min Access Surg. 013;9:65-71.

Brokelman WJA, Lensvelt M, Rinkes IHMB et al. Peritoneal changes due to laparoscopic surgery. Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. 2011;25:1-9.

Papparella A, Nino F, Coppola S et al. Peritoneal morphological changes due to pneumoperitoneum: the effect of intraabdominal pressure. Eur J Pediatr Surg. 2014;24:322-7.

Sood J. Advancing frontiers in anaesthesiology with laparoscopy. World J Gastroenterol. 2014;20:14308- 14. doi: 10.3748/wjg.v20.i39.

Published
2017-12-01
How to Cite
Melnyk, O. P. (2017). Comparative analysis of types of combined anesthesia for laparoscopic cholecystectomy. Ukrainian Interventional Neuroradiology and Surgery, 20(2), 68-81. Retrieved from https://enj.org.ua/index.php/journal/article/view/36